bahenní sopka
HORÁČKOVI
dnes je stránka aktualizována 29.8.2007

 
 
Fauna

 


Původní obyvatel Islandu - polární liška.

Jedinými původními suchozemskými savci na Islandu jsou prý polární lišky. Islandská vegetace neposkytuje savcům potřebnou potravu. Člověkem sem byli dovezeni koně, ovce a sobi. Na lodích se svezli i myši, potkani a další menší hlodavci. Pokud se omylem dostane na Island medvěd na kře, není vítán.


Na Islandu jsou na jaře koně, ovce i krávy vypuštěny do přírody, kde se starají sami o sebe až do podzimu. Kolem silnic jsou ploty na ochranu zvířat. Na "silnicích" uvnitř ohrad jsou v místě plotu přejezdy s děrovanou konstrukcí, přes kterou zvířata nejdou.


Islandští koně mají ve světě mimořádné postavení.


Ovce se pasou od jara do podzimu ve volné přírodě.


Na našich cestách po Islandu jsme potkali i mnoho pasoucích se krav.


V islandských vodách žije mnoho ryb živících se planktonem přinášeném teplým Golfským proudem. Rybolov je také nejvýznamnější islandský hospoodářský artikl. Zejména kvůli ochraně islandských výsostních vod nechce Island vstoupit do EU. Dodnes se na Islandu používá nejstarší metoda jejich konzervace - sušení ryb.


Sušené ryby jsou na Islandu oblíbenou pochoutkou.


Island si velice oblíbili mořští ptáci, kteří se živí výhradně rybami a těch žije podél islandských břehů hodně. Pro turisty je nejzajímavější papuchalk. Z ostatních ptáků patří k nejhojnějším několik druhů racků.


Útesy při pobřeží jsou domovem mnoha druhů ptáků.