bahenní sopka
HORÁČKOVI
dnes je stránka aktualizována 23.7.2007

 
 
Elektrárna Nesjavellir

 

Poblíž Thingvelliru pod horou Hengill je rozsáhlá geotermická oblast s vrty, které zásobují elektrárnu Nesjavellir. Byla vybudována v roce 1990 na místě někdejší farmy a postupně se zvyšuje její kapacita, která má dosáhnout v roce 2010 výkon 400 MW. Kromě výroby elektřiny pracuje elektrárna i jako výměník tepla, když využívá páry vystupující z vrtů o teplotě 200°C. Z elektrárny je přečerpávána voda o teplotě 100°C do tanků umístěných v hoře Hengill a poté pod tlakem vedena potrubím rychlostí 1870 l/sec. do Reykjaviku vzdáleného 27 km. Elektrárna Nesjavellir zásobuje energií a teplem téměř celý Reykjavik.


Za horou Hengill, do které vede potrubí, je v pozadí část největšího islandského jezera Thingvallavatn.